Aktualności

DZIENNIK iPRIME JOBS

Zatrudnienie cudzoziemca i legalizacja pobytu cz. 1

W Polsce przepisy regulujące kwestię legalizacji pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców są skomplikowane. Często te pojęcia są mylone lub uważane za tożsame – a w rzeczywistości tak nie jest, są to dwie zupełnie odrębne kwestie, wymagające odrębnych procedur i dokumentów.

ZATRUDNIENIE CODZOZIEMCA KROK PO KROKU

 • Krok 1
 • Sprawdź legalność pobytu cudzoziemca. Osoba nie będąca obywatelem Polski może przebywać w Polsce na podstawie
 • Paszportu biometrycznego
 • Wizy
 • Karty pobuty
 • Pamiętajmy- nie ma legalnej pracy bez legalnego pobytu

Krok 2
W większości przypadków cudzoziemca można zatrudnić po uzyskaniu oświadczenia, zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Krok 3
Skompletuj dokumentację, dokonaj opłat administracyjnych i złóż wniosek o wydanie oświadczenia, zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy.

Krok 4
Po uzyskaniu któregoś z ww. dokumentów możesz przystąpić do legalnego zatrudniani cudzoziemca w swojej organizacji.

LEGALIZACJA POBYTU – 3 ISTOTNE KWESTIE
Wersja najczęściej wybierana dla zalegalizowania pobytu cudzoziemca w Polsce to wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu).

1.     Kompletny wniosek (bez braków formalnych) musi zostać złożony do ostatniego dnia legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce.
2.     Wniosek ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć na dedykowanym formularzu do Powiatowego Urzędu Pracy lub Urzędu Wojewódzkiego
3.     Przy odpowiednio złożonych dokumentach cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) na maksymalny okres 3 lat.

Tylko poprawne złożenie dokumentów gwarantuje uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w najkrótszym możliwym terminie!

WAŻNE:

 • Kto składa wniosek?
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę oraz oświadczenia do urzędu składa pracodawca
 • Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) do urzędu składa samodzielnie cudzoziemiec
 • Gdzie składamy wniosek?
 • Powiatowy Urząd Pracy lub Urząd Wojewódzki- jednostka uzależniona od faktu czy rejestrujemy wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy (karta pobytu) lub zezwolenie na pracę
 • Ile to trwa?
 • Zezwolenie na pracę deklarowany czas pracy urzędów to 7-90 dni
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu)- nawet do kilku miesięcy
 • Czy istnieją opłaty administracyjne?
 • Opłaty związane z
 • Oświadczeniem - orientacyjny koszt to ok. 30 zł
 • Wniosek o zezwolenie na pracę -orientacyjny koszy to ok 120 zł
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) - orientacyjny koszt to ok. 440 zł. Od wniosku oraz 50 zł za wydanie Karty Pobytu

Jeśli podjąłeś decyzje o wsparciu swojej organizacji kadrą z poza granic Polski pamiętaj że czas to pieniądz, nie poświęcaj go na administrację- poświęć go na rozwój własnej organizacji.

iPrime Jobs to zespół specjalistów i profesjonalistów którzy w twoim imieniu przeprowadzą całą procedurę. Korzystając z Naszych usług Twoja organizacja zaoszczędzi czas i pieniądze, a przede wszystkim uniknie kłopotów prawnych w razie popełnienia błędów lub niedopatrzeń

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial