Informacja o ochronie danych osobowych dla kandydata do pracy

Administratorem Twoich danych osobowych jest IPrime Jobs Sp. Z o.o.z siedzibą Katowicach przy ul. Ceglanej 4, 40-514 Katowice (dalej: my). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • przez e-mail: office@iprimejobs.com,
 • telefonicznie: 508464940

1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • przez e-mail: iod@iprimejobs.com

2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, żeby:
  • ocenić Twoje kwalifikacje, zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
  • zrealizować wzajemne prawa i obowiązki w związku z rekrutacją, zawarciem umowy oraz udostępnieniem tych danych pracodawcy użytkownikowi,
 2. Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi na podstawie:
  • Przepisów prawa określających dane niezbędne dla zatrudnienia i zawarcia umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO a to w związku przepisami z ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych);
  • Twojej zgody na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż określone powyżej (tj. art. 6 ust 1 a) RODO).
  • Naszego uzasadnionego interesu – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników przeprowadzonych w razie konieczności testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy (tj. art. 6 ust 1 f) RODO).
  Przekazanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w procesie rekrutacji.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji, chyba że wyraziłeś zgodę na inne rekrutacje, wówczas do czasu wycofania Twojej zgody, co jednak pozostanie bez wpływu na okres przed jej wycofaniem, ale nie dłużej niż 3 miesięcy.

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom pomagającym nam w realizowaniu ww. celu (np. portale z ogłoszeniami o pracę, firmy świadczące usługi IT i dostawcy takich usług) oraz w razie takiej konieczności pracodawcy użytkownikowi, albo uprawnionym organom państwowym.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dlatego, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi masz prawo:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych (o ile została udzielona),
 2. dostępu, sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. wniesienia sprzeciwu
 4. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami.
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
wpChatIcon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial