Informacja o ochronie danych osobowych dla pracodawcy

Administratorem Twoich danych osobowych jest IPrime Jobs Sp. z o.o. z siedzibą Katowicach przy ul. Ceglanej 4, 40-514 Katowice (dalej: my).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • przez e-mail: office@iprimejobs.com,
 • telefonicznie: 508464940

 
1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • przez e-mail: iod@iprimejobs.com


2. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi, żeby:
  • udzielić odpowiedzi na zadane nam pytania ofertowe (opracowanie oferty wstępnej);
  • nawiązać współpracę,
 2. Będziemy posługiwać się Twoimi danymi osobowymi na podstawie:
  • Naszego uzasadnionego interesu – którym jest udzielenie odpowiedzi na zadane nam w formularzu ofertowym pytania, nawiązania współpracy i jej realizowania (tj. art. 6 ust 1 f) RODO a w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również art. 6 ust. 1 b) RODO).

  Przekazanie danych jest dobrowolne, a brak ich podania nie wywiera negatywnych skutków prawnych, ale może uniemożliwić nawiązanie współpracy.

3. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać do czasu zrealizowania ww. celów.

4. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom pomagającym nam w realizowaniu ww. celów (np. firmy świadczące usługi IT i dostawcy takich usług) oraz w razie takiej konieczności uprawnionym organom państwowym.

5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Dlatego, że posługujemy się danymi osobowymi przysługuje Państwu prawo:

 1. dostępu, sprostowania, usunięcia, czy ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 2. wniesienia sprzeciwu
 3. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się z nami skontaktować.

 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

wpChatIcon
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial